İptal Politikası

Fikrinizi mi değiştirdiniz? Üzülmeyin satın aldığınız bir hizmeti kolaylıkla iptal edebilirsiniz.

İptal Süresine Kadar Yapılan İptaller: Satın alınan hizmetin iptali, Cayma Süresi içinde (14 gün) ya da Hizmet Sağlayıcı tarafından ilanda belirtilen İptal Süresine kadar yapılır ise, Hizmet Alanın ödediği bedelin tamamı kendisine herhangi bir kesinti yapılmadan iade edilir.

Cayma Süresi ile Hizmet Sağlayıcının belirlediği İptal Süresi arasında tarihsel bir çakışma olduğu durumlarda ise İptal Süresi koşulları geçerlidir.

48 Saat Kalana Kadar Yapılan İptaller: Hizmet Alan satın almış olduğu hizmeti, İptal Süresi ile hizmetin ifa edilmeye başlanacağı saate 48 saat kalana kadarki süreçte iptal ederse, Hizmet Alana ödemiş olduğu toplam hizmet bedelinin %50’si geri ödenir.

Son 48 Saat İçinde Yapılan İptaller: Hizmet Alan tarafından hizmetin ifa edilmeye başlanacağı saate 48 saatten daha az bir süre kaldığı durumlarda yapılan iptallerde ise, para iadesi yapılmaz.

İptal Süresi Hizmet Sağlayıcı tarafından 48 saat olarak belirlenen hizmetlerin iptali, hizmetin ifasına 48 saat kalıncaya kadar yapıldığında %100 para iadesi yapılır. 48 saat içinde yapılacak iptallerde ise herhangi bir iade yapılmaz.